عایق های ضدآب (عایق های فومی رودری خودروها)

این عایق ها جهت جلوگیری از نفوذ آب و صداگیری درب خودرو مورد استفاده قرار می گیرند. این عایق ها به وسیله یک لایه چسب آکریلیک پوشانده شده تا بصورت کامل به بدنه خودرو چسبانده شود. همچنین جهت افزایش قدرت آب بندی آن یک لایه چسب بیوتیل بر روی آن اعمال می شود.
عایق های ضد آب (فوم رودری) در بین قسمت فلزی و رودری خودرو نصب می شود. وظیفه آن جلوگیری از نفوذ آب و صداگیری درب خودرو است.
به منظور جلوگیری از نفوذ آب و گرد و غبار و کاهش صدا این عایق ها در انواع مختلف خودروها مورد استفاده قرار می گیرد.
تبریز، کیلومتر 17 جاده تهران
تلفن : +98 41 36300436-8