عایقهای قیری پشت چسبدار

اين نوع عايقها بر پايه قير بوده و بوسيله مواد رابري و ترموپلاستيک الاستومرها اصلاح شده اند. اين نوع عايقها داراي قدرت چسبندگي بالايي مي­باشند و به دليل ذات خودچسب بودن (بدلیل پاشیده شدن چسب بر روی آنها) نياز به حرارت و زمان پخت ندارند. اين نوع عايقها در سالن تريم و بصورت دستي بر روي درها، سقف، جلو پنجره، گلگيرها و ديگر نقاط لازم اعمال مي شوند.
 

اين نوع عايقها در سالن ترميم و بصورت دستي بر روي درها، سقف، جلو پنجره، گلگيرها و ديگر نقاط لازم اعمال مي شوند.
 

پايه قير و اصلاح شده بامواد رابري و ترموپلاستيک الاستومرها دارای خاصیت خودچسبی(بدلیل پاشیده شدن چسب بر روی آنها)
تبریز، کیلومتر 17 جاده تهران
تلفن : +98 41 36300436-8