عایقهای قیری مغناطیسی

اين نوع عايقها بر پايه قير بوده و بوسيله مواد رابري و ترموپلاستيک الاستومرها اصلاح شده اند. عايقهاي مغناطيسي داراي قدرت مغناطيسي بالا بوده و بخوبي به بدنه هاي فلزي خودرو مي چسبند. اين نوع عايقها در سالن بدنه و رنگ بصورت دستي اعمال مي شوند و معمولا جهت کاهش صدا و ارتعاش بر روي بدنه هاي عمودي و داراي شيب مورد مصرف قرار مي گيرند. اين نوع عايقها نياز به پخت دارند و بدين منظور در درجه حرارت سالن رنگ (150-180) و زمان 30 دقيقه پخت مي شوند.
 

 اين نوع عايقها در سالن بدنه و رنگ بصورت دستي اعمال مي شوند و معمولا جهت کاهش صدا و ارتعاش بر روي بدنه هاي عمودي و داراي شيب مورد مصرف قرار مي گيرند.

پايه قيری و اصلاح شده بامواد رابري و ترموپلاستيک الاستومرها داراي قدرت مغناطيسي بالا بوده و بخوبي به بدنه هاي فلزي خودرو مي چسبند. نياز به پخت دارند و بدين منظور در درجه حرارت سالن رنگ (150-180) و زمان 30 دقيقه پخت مي شوند.
تبریز، کیلومتر 17 جاده تهران
تلفن : +98 41 36300436-8