سیلرهای فوم شونده

این نوع سیلرها بر پایه رابر طراحی شده و قابلیت جذب صدا و ارتعاش را دارند. این مواد دو لایه بوده، لایه زیرین یک لایه ضد ارتعاش قوی است و به دلیل خود چسب بودن به راحتی به سطوح می‏چسبد و لایه رویی پس از قرار گرفتن در کوره افزایش حجم می یابد. لایه افزایش حجم یافته باعث افزایش میزان جذب صوت خواهد شد.
این قطعات در صنعت خودرو به منظور جذب ارتعاش و صدا در ستون‏ها، سینی جلو  شکاف‏های دور از دسترس مورد استفاده قرار می‏گیرد.
این مواد دو لایه بوده، لایه زیرین یک لایه ضد ارتعاش قوی است و به دلیل خود چسب بودن به راحتی به سطوح می‏چسبد و لایه رویی پس از قرار گرفتن در کوره افزایش حجم می یابد.
تبریز، کیلومتر 17 جاده تهران
تلفن : +98 41 36300436-8