درزگیرهای پایه بوتلی

  1. درزگیرهای بوتيلي: اين نوع سيلرها خودچسب، بدون حلال و PVC بوده و برپايه بوتيل طراحي مي­شوند. اين مواد در برابر رطوبت، گرما، مواد شيميايي و سرماي شديد بسيار مقاوم بوده و بر روي سطوح از جنس استيل و گالوانيزه به خوبي مي­چسبد.

 
 

  1. ورقهای پايه بوتيلي: اين ورقها خود چسب، بدون حلال و PVC بوده و بر پايه رابر طراحي شده اند . اين مواد به وسيله يک لايه فويل يا استيل تقويت شده و دوام در چسبندگي و قابليت جذب بسيار زياد ارتعاش از ويژگيهاي منحصر به فرد اين محصول مي باشد. اين مواد در برابر رطوبت، گرما، مواد شيميايي و سرماي شديد بسيار مقاوم بوده و بر روي سطوح از جنس استيل و گالوانيزه به خوبي مي چسبد.

موارد مصرف و مزایای شیتهای بوتیلی:
اين ورقها در صنعت خودرو به منظور کنترل و جذب ارتعاش در بدنه، سيني جلو، سقف و گلکير استفاده مي گردد و مکان نصب آنها در سالن رنگ و يا تزئينات مي باشد. از مزایای آنها می توان به عدم نیاز به کوره، نصب بسیار آسان، وزن نسبی کم در مقایسه با عایقهای قیری و قابلیت بالای جذب ارتعاش در مقایسه با عایقهای قیری، اشاره کرد.
 
 
 

  1. خمیرهای بوتیلی بست گلگیر (L شکل): اين نوع سيلرها خودچسب ، بدون حلال و PVC بوده و برپايه بوتيل طراحي مي­شوند. اين مواد در برابر رطوبت، گرما، مواد شيميايي و سرماي شديد بسيار مقاوم بوده و بر روي سطوح از جنس استيل و گالوانيزه به خوبي مي­چسبد.
ورقهای بوتیلی در صنعت خودرو به منظور کنترل و جذب ارتعاش در بدنه، سيني جلو، سقف و گلکير استفاده مي گردد و مکان نصب آنها در سالن رنگ و يا تزئينات مي باشد. از مزایای آنها می توان به عدم نیاز به کوره، نصب بسیار آسان، وزن نسبی کم در مقایسه با عایقهای قیری و قابلیت بالای جذب ارتعاش در مقایسه با عایقهای قیری، اشاره کرد.
 
 
سيلرها ی درزگیر خودچسب ، بدون حلال و PVC بوده و برپايه بوتيل طراحي مي­شوند. اين مواد در برابر رطوبت، گرما، مواد شيميايي و سرماي شديد بسيار مقاوم بوده و بر روي سطوح از جنس استيل و گالوانيزه به خوبي مي­چسبد.
  1. درزگیرهای بوتيلي: اين نوع سيلرها خودچسب، بدون حلال و PVC بوده و برپايه بوتيل طراحي مي­شوند. اين مواد در برابر رطوبت، گرما، مواد شيميايي و سرماي شديد بسيار مقاوم بوده و بر روي سطوح از جنس استيل و گالوانيزه به خوبي مي­چسبد.

 
 

  1. ورقهای پايه بوتيلي: اين ورقها خود چسب، بدون حلال و PVC بوده و بر پايه رابر طراحي شده اند . اين مواد به وسيله يک لايه فويل يا استيل تقويت شده و دوام در چسبندگي و قابليت جذب بسيار زياد ارتعاش از ويژگيهاي منحصر به فرد اين محصول مي باشد. اين مواد در برابر رطوبت، گرما، مواد شيميايي و سرماي شديد بسيار مقاوم بوده و بر روي سطوح از جنس استيل و گالوانيزه به خوبي مي چسبد.

موارد مصرف و مزایای شیتهای بوتیلی:
اين ورقها در صنعت خودرو به منظور کنترل و جذب ارتعاش در بدنه، سيني جلو، سقف و گلکير استفاده مي گردد و مکان نصب آنها در سالن رنگ و يا تزئينات مي باشد. از مزایای آنها می توان به عدم نیاز به کوره، نصب بسیار آسان، وزن نسبی کم در مقایسه با عایقهای قیری و قابلیت بالای جذب ارتعاش در مقایسه با عایقهای قیری، اشاره کرد.
 
 
 

  1. خمیرهای بوتیلی بست گلگیر (L شکل): اين نوع سيلرها خودچسب ، بدون حلال و PVC بوده و برپايه بوتيل طراحي مي­شوند. اين مواد در برابر رطوبت، گرما، مواد شيميايي و سرماي شديد بسيار مقاوم بوده و بر روي سطوح از جنس استيل و گالوانيزه به خوبي مي­چسبد.
تبریز، کیلومتر 17 جاده تهران
تلفن : +98 41 36300436-8