عایق های بوتیلی آلومینیم دار

این عایق ها خود چسب بوده و بر پایه رابر طراحی شده اند و قابلیت جذب صدا و ارتعاش را دارند. این مواد به وسیله یک لایه فویل آلومینیم تقویت شده، از اینرو عملکردشان بهبود می یابد.  این نوع عایق ها  در برابر رطوبت ،گرما، مواد اسيدي ، قليايي و سرماي شديد مقاوم بوده و بر روي سطوح فلزي به خوبي ميچسبد.
اين ورقها در صنعت خودرو به منظور کنترل و جذب ارتعاش در بدنه، سيني جلو، سقف و گلگير استفاده ميگردد و مکان نصب آنها در سالن رنگ و يا تزئينات ميباشد.
این عایق ها خود چسب بوده و قابلیت جذب صدا و ارتعاش را دارند. این نوع عایق ها  در برابر رطوبت ،گرما، مواد اسيدي ، قليايي و سرماي شديد مقاوم بوده و بر روي سطوح فلزي به خوبي ميچسبد.
تبریز، کیلومتر 17 جاده تهران
تلفن : +98 41 36300436-8