ماستیک سیلرها

این نوع سیلرها بر پایه رابری بوده و قدرت چسبندگی بالایی به فلزات گالوانیزه و چرب دارند. این نوع سیلرها پس از پخت حالت الاستیک داشته و با پمپ‏های فشار بالا اعمال می‏شوند.
سیلرهای فوق در دو نوع معمولی و قابل انبساط تولید می‏شوند.
محل مصرف ماستیک سیلر، در سالن بدنه و جهت درزگیری و کاهش نویز و افزایش قدرت چسبندگی می‏باشد
محل مصرف ماستیک سیلر، در سالن بدنه و جهت درزگیری و کاهش نویز و افزایش قدرت چسبندگی می‏باشد
این نوع سیلرها بر پایه رابری بوده و قدرت چسبندگی بالایی به فلزات گالوانیزه و چرب دارند. این نوع سیلرها پس از پخت حالت الاستیک داشته و با پمپهای فشار بالا اعمال میشوند.
تبریز، کیلومتر 17 جاده تهران
تلفن : +98 41 36300436-8