تجهیزات مورد نیاز بازرسی و آزمون در این شرکت مستقر گردیده است ، تنوع و قابلیت مناسب تجهیزات و همچنین نیروی انسانی متخصص این آزمایشگاه را قادر ساخته است تا جهت انجام تست های مورد نیاز محصولات تولیدی شرکت در مراحل مختلف تولید خدمات لازم را ارائه نماید.

این آزمایشگاه تاییدیه متد ساپکو را اخذ و در لیست آزمایشگاه های مورد تایید ساپکو قرار دارد .

 شایان ذکر است این آزمایشگاه آمادگی دارد تا خدمات آزمایشگاهی مورد نیازمشتریان خود را انجام و تست ریپورت لازم را ارائه دهد.

در ذیل برخی از قابلیت های انجام آزمون در آزمایشگاه آذرآبادگان ذکر شده است :
  1.  تست های خواص مکانیکی (  Extension & Compression)
  2. تست های حرارتی و برودتی
  3. تست مواد شیمیایی شامل دانسیته ، نقطه ذوب ، ویسکوزیته و ....
  4.  تست عملکردی و دوام
  5.  کنترل ابعادی و مونتاژ پذیری