فعالیت های تحقیق و توسعه با مدیریت واحد مهندسی و اتکا به همکاری و همفکری سایر واحد های اجرایی (تیم چند تخصصی) طی تعریف پروژه های مربوطه پیگیری و اجرا میگردد.


این فعالیت ها شامل طراحی محصول و طراحی فرایند ساخت میگردد کلیه فعالیت ها و فرایند های مورد نیاز جهت پیدایش یک محصول را در برگرفته و بعد از پایش نهایی حصول آن را تضمین مینماید


با راه اندازی واحد R&D و تلاش مستمر ، این شرکت تنوع محصولات خود را افزایش داده است.

تولید انواع درزگیرهای مورد استفاده در صنعت لوازم خانگی

تهیه تجهیزات جدید جهت تولید خمیرهای ماستیک

تهیه خط تولید جدید جهت تولید انواع پدهای تقویتی

تولید سیلر همینگ به زودی

تولید فوم های درپوش بلندگو خودرو های تیبا به زودی