وب سایت جدید شرکت چسب  و عایق آذرآبادگان راه اندازی شد. این وب سایت با هدف معرفی شرکت و محصولات به همه باردیدکنندگان و ایجاد بازارهای جدید فروش و از جمله بازارهای جدید صادراتی به صورت دو زبانه و با همکاری شرکت توسعه فناوری اطلاعات توانا افزار راه اندازی شد.

امید است این سایت شرکت را در پیش برد اهداف کوتاه مدت و بلند مدت یاری نماید.