به روز رسانی و افزایش تجهیزات آزمایشگاهی

تجهیزات مورد نیاز بازرسی و آزمون در این شرکت مستقر گردیده است ، تنوع و قابلیت مناسب تجهیزات و همچنین نیروی انسانی متخصص این آزمایشگاه را قادر ساخته است تا جهت انجام تست های مورد نیاز محصولات تولیدی شرکت در مراحل مختلف تولید خدمات لازم را ارائه نماید.

ادامه مطلب

تبریز، کیلومتر 17 جاده تهران
تلفن : +98 41 36300436-8