اطلاعات تماس با ما

Security code

کارخانه

 • آدرس:
  تبریز، کیلومتر 17 جاده تهران
 • تلفن:
  +98 41 36300436-8
 • نمابر:
  +98 41 36300434
 • info@azapco.com

واحد فروش

 • آدرس:
  تبریز، کیلومتر 17 جاده تهران
 • تلفن:
  +98 41 36300435
 • نمابر:
  +98 41 36300434
 • A.zare@azapco.com , Alirezazare156@yahoo.com
تبریز، کیلومتر 17 جاده تهران
تلفن : +98 41 36300436-8